Comparar les llistes

AJORNAMENT DEL PAGAMENT D’HIPOTEQUES

AJORNAMENT DEL PAGAMENT D’HIPOTEQUES

AJORNAMENT DEL PAGAMENT D’HIPOTEQUES

 

Davant les nombroses consultes rebudes, els resumeixo els requisits necessaris per poder ajornar el pagament de les quotes hipotecàries, tal com ahir va anunciar el president de Govern i avui s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat.

 

1) La moratòria només s’aplica a hipoteques destinades a l’adquisició d’habitatge habitual. Queden excloses per tant hipoteques destinades a l’adquisició de segones residències, locals comercials etc.

 

2) La moratòria només s’aplica a persones físiques (no a societats) afectades per un supòsit de vulnerabilitat econòmica, és a dir:

  1. a) Que hagin quedat en situació d’atur o, en cas de ser autònoms, que hagin patit una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial de les seves vendes.
  2. b) Que sols, o juntament amb la unitat familiar, no tinguin ingressos superiors a 1.613,52 euros al mes anterior a què se sol·liciti la moratòria (en el cas d’existir fills, discapacitats o persones majors de 65 anys a la unitat familiar , aquest límit s’augmenta lleugerament)
  3. c) Que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics, comporti una despesa superior o igual a el 35 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.
  4. d) Que com a conseqüència de l’emergència sanitària s’hagi sofert una alteració significativa de les circumstàncies econòmiques en termes d’esforç d’accés a l’habitatge.

 

3) La sol·licitud es pot cursar al banc a partir d’avui i durant els propers 45 dies (és previsible que aquest termini es prorrogui) adjuntant la documentació que acrediti el compliment dels requisits. El Reial Decret Llei publicat avui, estableix els següents:

  1. a) En cas de situació legal de desocupació, amb un certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.
  2. b) En cas de cessament d’activitat de treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.
  3. c) Nombre de persones que habiten l’habitatge:
  1. Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
  2. Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge, amb referència a el moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.

iii. Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral.

  1. d) Titularitat dels béns:   i. Nota simple de el servei d’índexs de el Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar. ii. Escriptures de compravenda de l’habitatge i de concessió del préstec amb garantia hipotecària.   e) Declaració responsable de deutor o deutors relativa a l’acompliment dels requisits exigits per considerar-sense recursos econòmics suficients   Si necessiten de la nostra ajuda per tramitar algun dels documents necessaris per sol·licitar la moratòria, no dubteu a fer-nos saber.
img

Úrsula Madueño

Entrades relacionades

Edifici Espais II, en construcció

Al 2020 tots vam ser conscients de que l’inici de l’Edifici Espais II arribaria tard, però ho...

Continua llegint
Úrsula Madueño
per Úrsula Madueño

Proper lliurament de l’Edifici Travessia

Rere més de 2 anys d'una gran i intensa feina per part de tot l'equip de SALAS i Espai i viure,...

Continua llegint
Úrsula Madueño
per Úrsula Madueño

TENIM MOLTES GANES DE VEURE’T, T’ESPEREM AMB CITA PRÈVIA

Tenim moltes ganes de veure't però fem-ho de manera responsable Demana CITA PRÈVIA Per...

Continua llegint
Úrsula Madueño
per Úrsula Madueño
×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!